POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopurile colectarii datelor sunt reclamă, marketing şi publicitate, statistică, cercetare ştiinţifică si servicii de comunicaţii electronice. Refuzul de a furniza datele va interzice participarea in cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii sau informatii puse la dispozitie de SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL.

Categoriile de date prelucrate de SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL sunt numele si prenumele, data nasterii, sexul, e-mail, telefon, IP-ul calculatorului de logare. În faza recepţionării premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte în original un document de identitate (CI/BI) in vederea verificarii corectitudinii datelor furnizate la inscriere, astfel incat premiile sa fie acordate castigatorilor de drept. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societatii, sunteti de acord sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societate, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizori de servicii si bunuri si mass-media. Utilizatorul este in intregime responsabil de toate informatiile care sunt facute publice în cazul în utilizării comentariilor în cadrul website-ului sau în cazul în care există acordul de a face public mesajul către doctor. In cazul folosirii neautorizate a identitatii (nume, adresa de mail, cont al unei retele de socializare etc.) de catre terte persoane, SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL nu isi asuma nicio responsabilitate fata de consecintele care pot aparea. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, dv. In calitate de Participanti va exprimati acordul expres si neechivoc, ca datele dv. cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Organizator si imputernicitii acestuia. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti (altii decat imputernicitii si afiliatii SOCIETATATII CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL) cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare. Datele oferite de Participantii la Campanie prin acordul lor direct vor fi prelucrate de catre SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL si de catre imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia: (i) pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, in vederea imbunatatirii de catre SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL a produselor si serviciilor oferite, precum si a administrarii relatiei cu clientii sai; (ii) in scopuri de reclama, marketing si publicitate (inclusiv marketing direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale prin e-mail, sms, posta sau alte mijloace de comunicare directa; (iii) pentru efectuarea de statistici; (iv) in vederea intreprinderii de alte activitati de catre SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari separate exprese din partea Participantilor. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Participantii care nu sunt de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform celor de mai sus vor informa in scris SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL in acest sens. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL va informeaza prin prezenta ca dv. In calitate de Participant la Campanie precum si in calitate de persoana vizata, aveti potrivit rticolelor 12-22 din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, următoarele drepturi: i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, ii. dreptul la rectificarea datelor sale, iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor; iv. dreptul la restricţionarea prelucrării; v. dreptul la portabilitatea datelor; vi. dreptul de a se opune prelucrării datelor sale în cazul datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în
scopul intereselor legitime ale Operatorului; vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aredreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra sa, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor comportamentului; viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau orice instanţe competente. De asemenea, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Operatorul printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată la contact@planificaneprevazutul.ro sau cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de corespondenta Bucuresti, Str. Leonida, nr. 19, cladirea D, sector 2. Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE. Participantii au dreptul de a obtine de la SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre contact@planificaneprevazutul.ro sau cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de corespondenta Bucuresti, Str. Leonida, nr. 19, cladirea D, sector 2. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL se obliga sa nu faca publica adresa de e-mail a utilizatorilor si sa nu o dezvaluie unei terte parti, daca aceasta nu se afla intre partenerii agreati in mod expres, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile
judiciare. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL nu-si asuma niciun fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul isi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie initiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului. Daca utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale si lipsite de protectia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL, libere de orice pretentii emise de o persoana sau un grup de persoane, putand fi utilizate in orice scop de catre SOCIETATEA
CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL, fara obligatia de a acorda compensantii pentru utilizarea lor. Utilizatorii accepta sa nu imprumute niciodata identitatea unei alte persoane, pentru propria protectie si pentru validitatea informatiilor transmise. De asemenea, accepta sa nu utilizeze niciodata identitatea unui altui membru pentru a posta mesaje. Pe site pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informatiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc. SOCIETATEA CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL isi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postarii ei pe site.

DATELE PENTRU SERVICIUL NEWSLETTER:

In momentul in care va oferiti datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastra sunt utilizate de Chapter 4 Communications SRL doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin actiunile de marketing direct va putem tine la curent cu articolele, noutatile si campaniile noastre, respectand dispozitiile legale in vigoare. Utilizarea datelor inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Aveti posibilitatea de a renunta oricand si in mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea sectiunii „Abonari”, bifarea optiunii „Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa contact@planificaneprevazutul.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

Transmiterea datelor in scopul functionarii serviciul newsletter

Pentru a fi siguri ca acest serviciu functioneaza la parametrii doriti, folosim un tert specializat in domeniul livrarii e-mailurilor, respectiv platforma mailchimp.com ce apartine The Rocket Science Group.
Politica acestuia in domeniul protejarii datelor se regaseste aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Puteti oricand renunta la serviciul newsletter – fie din contul dumneavoastra – sectiunea „Abonari”, fie apasand butonul „Unsubscribe” din e-mailul receptionat, fie prin transmiterea unui email la adresa contact@planificaneprevazutul.ro prin care solicitati in mod expres dezabonarea.

Matomo Analytics:

Puteți alege să împiedicați acest site web să acumuleze și să analizeze acțiunile pe care le faceți aici. Procedând astfel, vă veți proteja confidențialitatea, dar îl va împiedica și pe proprietar să învețe din acțiunile dvs. și să creeze o experiență mai bună pentru dvs. și pentru alți utilizatori.