REGULAMENT CONCURS DECEMBRIE @iepurasu_in_love

Regulament concurs: “Castiga un KIT AL CONVERSAȚIILOR PRIVATE INTERMINABILE by Planifica Neprevazutul”

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatoriul campaniei promotionale cu premii “Castiga un rucsac personalizat Planifica Neprevazutul – editia 1” este S.C. CHAPTER 4 COMMUNICATIONS ROMANIA SRL, cu punct de lucru in Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 31, Sector 1, Cod Unic de Inregistrare RO 29524097, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/191/2012, cont bancar numarul RO26RNCB0073126304450001, deschis la BCR Sector 2, reprezentata de Raluca Ruxandra Ene, in calitate de Administrator, denumita in cele ce urmeaza “organizatorul”.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin intocmirea unui act aditional.

1.3. Prin participarea la aceste Concursuri, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Participanţilor li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe site-ul www.instagram.com, nu este organizată, iniţiată, supervizată, sponsorizată, administrată, asociată sau promovata de Instagram, iar mărcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca şi premii în cadrul Concursului nu sunt finanţate (total sau parţial) de Instagram.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si desfasurat online, pe pagina de Instagram a Planifica Neprevazutul (https://www.instagram.com/iepurasu_in_love/), in perioada 08-14 decembrie 2020, 23:59, ora Romaniei.

 

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, in sectiunea Notes a paginii oficiale de Facebook Planifica Neprevazutul.
 • in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa office@chapter4.ro.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea in sectiunea Notes din pagina oficiala de Facebook Planifica Neprevazutul cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 16 ani.

4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii si colaboratorii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;
 • angajatii Organizatorului
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, membrii familiilor angajatilor/colaboratorilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

4.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4. Nu este posibila o transformare a premiilor castigate in alte premii.

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1. In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6. Mecanismul desfasurarii Concursului mentionat mai jos, urmatoarele premii:

 • 10 KIT-URI formate, fiecare, din: o pereche de căști wireless personalizate Planifica Neprevazutul + un suport de telefon cu încărcător wireless pentru telefon personalizat Planifica Neprevazutul.

5.1.2. Pe perioada Concursului un participant poate castiga un singur premiu, constand intr-unul dintre cele mentionate la punctul 5.1. al prezentului Regulament. De asemenea, nu poate beneficia de premiu un utilizator al paginii care a mai castigat un premiu la concursurile Planifica Neprevazutul organizate in pagina sa de Facebook in ultimele 6 luni.

5.2. Valoarea premiilor

Valoarea totala neta a unui premiu este de aproximativ 255 lei, taxe incluse.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1. Modalitatea de a participa la Concurs

6.1.1. Pentru a putea participa la Concurs, consumatorii („Participantii”) trebuie:

– sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

– sa fie fan al paginii Planifica Neprevazutul pe Instagram: https://www.instagram.com/iepurasu_in_love/

sa lase un comentariu la postarea care anunta concursul, in intervalul campaniei, menționând o persoană cu care și-ar dori să poarte aceste conversatii interminabile.

– Organizatorul are dreptul de a exclude din campanie orice comentariu cu caracter obscen sau care nu sunt in acord cu prevederile prezentului Regulament, postate pe pagina oficiala de Instagram Iepurasu in Love in vederea participarii la Concurs.

6.2. Desemnarea premiilor:

6.2.1. Pe 15 decembrie vor fi alesi 10 castigatori prin tragere la sorti (prin intermediul site-ului www.commentpiker.com) dintre fanii care au respectat conditiile de participare in concurs, potrivit articolului 6.1

6.2.2. Vor fi extrasi 10 castigatori.

Numele castigatorilor vor fi facute publice in sectiunea de comentarii a postarii de activare pe 15 noiembrie, in termen de maximum 24 de ore de la tragerea la sorti.

Un participant poate trimite mai multe raspunsuri in caseta de comentarii, insa va participa o singura data la tragerea la sorti.

6.3. Validarea premiilor. Publicarea castigatorilor

6.3.1. Organizatorul va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Concurs a fiecarui Participant pentru validarea castigatorilor.

(1) In vederea revendicarii si validarii premiilor castigate, Participantii care au fost desemnati castigatori pe pagina oficiala de Instagram Iepurasu In Love trebuie sa trimita in termen de o zi lucratoare, un mesaj privat Organizatorului prin intermediul aplicatiei Instagram care sa contina numele, prenumele, numarul de telefon (pentru contactare in vederea oferirii premiului), varsta si adresa la care doresc sa le fie livrat premiul. Ulterior livrarii premiului toate datele cu caracter personal ale castigatorului vor fi sterse de catre Organizator.

(2) In cazul in care Organizatorul nu primeste niciun raspuns cu datele de contact in termenul specificat de la publicarea numelor castigatorilor pe pagina oficiala de Instagram Iepurasu in Love, premiile se vor acorda rezervelor, urmandu-se aceeasi procedura de revendicare a premiilor. Rezervele vor fi anuntate tot in caseta de comentarii a postarii de activare.

6.4. Intrarea in posesia premiilor

6.4.1 Premiile vor fi livrate la adresa comunicata de castigator prin Posta sau curier.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

Art. 7 – Taxe si impozite

7.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de castigurile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din alte surse, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art.78 si 79. Impozitul este final si va fi achitat de organizator.

 

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii.

8.2. Organizatorii Concursului nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

8.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de maxim 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
 3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului de catre castigator;
 4. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Promotiei);
 5. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000;
 6. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor.

Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 9 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1 Organizatorul Concursului, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor Concursului cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.

9.2. Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

– nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare, varsta

9.3. Organizatorul Concursului colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

9.4. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de 3 luni.

9.5. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Concursului care asista la organizarea si desfasurarea Concursului si realizarii scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.

9.6. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal la Concurs este o obligatie contractuala a Participantilor sau o obligatie a acestora necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestui Concurs. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea participarii valabile la acest Concurs.

9.7. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Concursului, avand urmatoarele date de contact: Office@dataprotectionsecurity.ro

9.8. In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
 2. b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite catre copii (daca este cazul), pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
 3. c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exectitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
 5. e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
 6. f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 8. h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

9.9 De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin mesaj privat pe pagina de facebook a organizatorului.

9.10. Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participantii iau la cunostinta ca numele si prenumele Participantilor castigatori si premiile acordate acestora vor fi publicate la postarea de concurs de la adresa https://www.instagram.com/iepurasu_in_love/, conform cerintelor legale relevante.

9.11. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: Office@dataprotectionsecurity.ro

9.12. Prin inscrierea in acest Concurs in modalitatile prevazute de Regulament, Participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune.

 

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora si cazul fortuit

10.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.3. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 11 – Litigii

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului cel mai tarziu la 10 (zece) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12 – Alte Clauze

12.1. Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

 

Dacă ai vreo nelămurire, adresează-te medicului ginecolog Elena Ucenic. În cel mai scurt timp îți va răspunde.